Žena, znanje, lakat

Mama mi je pričala kako je tata skoro svaki vikend njenog prvog semestra znao da na neku foru dođe kod nje u Beograd. Palice bubnjeva dao bi nekom od poznanika sa igranke i šmugnuo u masu.  Vozio bi iz Bosne, kroz Hrvatsku, potrošio čitavo petak veče da bi se vidio sa njom par sati i…